Česká a slovenská sangha

Česká a slovenská sangha

Vítejte na stránkách české a slovenské sanghy.
Vítejte ve společenství těch, jejichž srdci je blízké poselství, které přináší Mooji.

Česká a slovenská sangha se začala formovat v lednu 2017. V současné době se schází skupiny v Praze, Brně a Bratislavě. Pořádáme také víkendová setkání na různých místech zemí a příležitost být spolu nacházíme i ve virtuálním prostoru prostřednictvím aplikace zoom. Informace o nadcházejících setkáních najdete v kalendáře v sekci Aktuálně.

Setkání sanghy jsou skvělou příležitostí, jak se potkat s podobně naladěnými lidmi ve svém okolí a ponořit se do satsangu s Moojim. Společně prožívané chvíle vytvářejí silnou kontemplativní a introspektivní vibraci, která nám umožňuje snadněji a hlouběji porozumět Moojiho poselství.

Pokud byste rádi dostávali informace o našich setkáních, můžete nám napsat náš e-mail mooji.czechsangha@gmail.com

Účelem těchto stránek je usnadnit všem, kteří hledají Pravdu, aby ji rozpoznali ve svém srdci.

 

 

Nechť je vaše srdce šťastné, jasné a klidné.