Pozvání ke svobodě

Pozvání ke svobodě

 

Pozvání ke svobodě (An Invitation to Freedom) je Moojiho jasný a zároveň snadný návod, jak rozpoznat a procítit svou pravou podstatu, své pravé Já. Mooji provází hledající bytosti k Pravdě už dlouhá léta. Jeho jednoduché pokyny a otázky nás směřují přímo k hlubokému poznání našeho bezčasého Bytí. Pozvání ke svobodě, které je dnes srdcem a podstatou jeho satsangů, Mooji spontánně vyslovil v roce 2017 při veřejném satsangu v indickém Rišikéši. Tato řízená meditace vychází ze souhrnu jeho učení, nenásilně nás provází za závoje, které naše pravé Já zdánlivě ukrývají, a rychle přivádí naši mysl k jejímu prvotnímu zdroji – k Srdci. Pozvání ke svobodě hledajícím také pomáhá vypořádat se s pochybnostmi a nečekanými překážkami, které je mohou i po přímém prožitku Pravdy nepříjemně překvapit. Mooji nás vede k tomu, abychom Pozvání naslouchali či četli znovu a znovu, aby se naše mysl a pozornost mohly ukotvit a “marinovat” ve svém přirozeném stavu, ve stavu bezčasého, neosobního Bytí. A v tom spočívá síla a milost satsangu – umožňuje nám, aby se naše ego a mysl rozplynuly v univerzálním Bytí, jež je naším pravým Domovem.

Pozvání ke svobodě v angličtině vyšlo v knižní podobě a také jako audiokniha. Obojí lze zakoupit v internetovém obchodě  Mooji Satsang Shop a také na Amazonu.

S českými titulky můžete volně vidět Pozvání ke svobodě na YouTube