Citáty (6)

EPSON MFP image
 
 
 
 
 
 
 
 
To posledné, čoho si začneme byť vedomí, sme my sami.
Nemôžeme si nebyť vedomí,
ale nie sme si vedomí, že sme si vedomí.
Keď ste si vedomí, že ste si vedomí,
ste slobodní.

 

Dôležitý nie je pocit z vecí. Nepoužívajte pocity ako meradlo toho,
či je niečo správne alebo nesprávne. Existuje čistý, tichý vnútorný priestor, jeho uvedomovanie si je oveľa dôležitejšie,
než uvedomovanie si pocitov. Pocity, nálady a myšlienky prichádzajú a odchádzajú a sú vnímané. Tendencia alebo zvyk stotožniť sa s nimi je tiež vnímaný. Toho, kto vníma,
z nejakého dôvodu najviac prehliadame a práve na to poukazujem znova a znova. Aj keď vedomie vníma to, čo je chvíľkové, má tiež silu všetko ignorovať. 

Je vždy nedotknuté a nemenne prítomné. 
Iba vy sami môžete potvrdiť, že je to pravda.

q 2021_11_17
q 2021_11_15_a

 

 

 

 

Láska moja, nie je to tak, že pravé Ja začne byť ľahké 
alebo jednoduché, skôr začne byť očividné.

 
 
 
Rovnaká jednota sa prejavuje vo všetkom a ako všetko.

V každej jednej bytosti, vo všetkých vyjadreniach,
je prítomný iba ten jediný. Každý, kto sa ponoril dovnútra
— do vnútra vnútra samotného —
objaví Boha ako čistú skutočnosť, nepominuteľnú blaženosť.
S radosťou s ním splynie. Počúvajte jeho hlas, ktorý hovorí:
„Som rovnaký vo všetkom. Nechaj svoje bytie splynúť so mnou.“

Q 2021_11_12
Q 2021_11_10

 

Povahou toho, kto jepravdivý, je jednoduchosť a nevinnosť.
Je v nás nevinnosť, ktorá sa nikdy nemôže stratiť;
môže byť iba zakrytá.
Nemožno ju zničiť, nemožno ju ani odstrániť.
Môže ju iba zamaskovať sen podmieňovania.
Všetko toto sa teraz potichu rozpúšťa.
Čokoľvek nie je dobré, sa dáva do poriadku
vďaka vašej otvorenosti nahliadnuť do svojho vnútra
a ponúknuť svoj život  v službe Pravde.

 
 
 
 
Nie je dôležité vedieť, odkiaľ prichádza túžba po slobode.
Dôležité je, že je tu.
Je to svetlo, ktoré nás vedie späť Domov.
Toto svetlo poslúži na rozptýlenie všetkých falošných predstáv,
ktoré sa objavia na ceste, 
a tak navždy oslobodí vaše srdce.
q 2021_11_08
q 2021_11_03
 
 
Milosť je všetko. Milosť je iné meno pre to, čím sme.
Milosť je nedefinovateľná, vždy-dokonalá, bezčasová.
Je tým, v čom sa to, čo zdanlivo existuje v čase,
hrá ako mená a formy v ich krátkom tanci nazývanom život.
Sme skúsenosť a zároveň pozorovateľ tejto skúsenosti.
Milosť je to, čo vás volá von z chaosu, preč od hluku sveta.
Milosť je to isté ako pokoj, ale nie je tu nikto, 
kto by udržiaval pokoj, ani nikto, kto by bol tichý.
Milosť je dych pravého Ja.

 

 

 

 

 

Nemusíte stále niečo prekonávať.
Môžete tiež iba byť ničím.

WhatsApp Image 2021-10-16 at 15.15.21
3fa6b8bcd664d00ee86b8b4bc9aa15e1-768x512
 
 
 
 
Moja najlepšia rada: Zostaňte prázdni.
Nechajte bokom všetky osobné veci z mysle.
Neslúžili vám. 
Zostaňte ako neosobné vedomie samotné.
Toto je najvyššia cesta a voľba.
Prijmite a nasledujte túto radu celým svojím srdcom.
Bude vám stačiť na to, aby ste získali slobodu.
 
 
 
 Niekedy vás Boh vyzve, aby ste našli silu, ktorú nemáte.
Iba tak sa dostanete za hranice obmedzení, 
ktoré si predstavujete, že máte.
Musí na vás byť zatlačené tak veľmi, že vás to donúti k pokore.
Iba potom, keď je vaša hrdosť a arogancia rozdrvená,
objavíte svaly, ktoré nie sú vaše.
Nájdete a budete používať Božie svaly.
Keď sa úplne vzdáte seba, svojho ega,
môže sa stať tento zázrak.
q 2021_10_250
Q 2021_10_20
 
 
 
 
Ak vyriešite záhadu „ja“,
dobyjete celý svet.
Zem je videná vo vzťahu k telu vonku,
ale svet sa objavuje
vo vnútri vašej mysle.
Na to, aby ste skutočne vnútorne rástli,
musíte najprv čeliť výzvam zo všetkých strán.
Nemôže ísť vždy všetko po vašom. 
Nemôžete riadiť život alebo predpokladať, že naplní vaše predstavy.
Keby to bolo vždy ľahké, vo svojom vnútri by ste zaspali.
Keď začnete byť citlivejší, ostražitejší, intuitívni, otvorení a tichí,
potom strach, rezistencia a letargia pominú 
a nahradí ich hlboký pokoj a viera v to, čo nemožno vidieť očami.
Aj keď vedľa vás nevidieť žiadnu vonkajšiu spoločnosť,
ten, kto kráča s Bohom, nie je nikdy sám. 
Kráčajú s ním nebeské zástupy.
q 2021_10_18