Monte Sahaja

Monte Sahaja

Neprišli sme na Monte Sahaja, aby sme začali novú komunitu,

ani aby sme utiekli od spoločnosti.

Sme tu iba pre Slobodu.

~ Mooji

 

Monte Sahaja je ašram a miesto, ktoré priťahuje hľadačov Pravdy a tých, ktorí sa túžia duchovne prebudiť. Sahaja je Moojiho domovom a duchovným domovom sanghy. Prirodzenosť a hĺbka Moojiho bezpodmienečnej lásky a múdrosti preniká celou oblasťou, a Sahaja samotná je odrazom tejto posvätnosti, čistoty a jednoduchosti. Navonok sa môže zdať, že je to iba ďalšie krásne a pokojné miesto. Ale skutočná hodnota a veľkoleposť Sahaje spočíva v tom, že ponúka príležitosť zažiť a prijímať milosť a prítomnosť žijúceho Majstra a jeho nasmerovania prebúdzajúce nás do našej skutočnej podstaty.

Monte Sahaja nie je tradičný ašram. Pre niektorých je ako kláštor; pre iných je meditačným a pobytovým centrom, pre ďalších pútnickým miestom alebo svätyňou. Neexistujú slová, ktorými by bolo možné definovať, čo je Monte Sahaja. Nemožno ju zaradiť do žiadnej kategórie. Slovo ‘Sahaja’ znamená prirodzený stav Bytia. Monte Sahaja je posvätné miesto, ktorého účelom je podporovať úprimných hľadačov Pravdy, ktorí majú hlbokú túžbu oslobodiť sa zo zovretia egoickej identity. Sahaja pulzuje duchom bezpodmienečnej lásky, múdrosti a Pravdy, ktoré zažívame ako vôňu Boha, najvyššieho Bytia. Je to miesto, akých na tomto svete nie je veľa, zamerané iba na úplnú realizáciu nášho pravého Ja.

Mooji patrí do línie majstrov advaity, cesty neduality. Advaita učí, že naša prirodzená podstata je v jednote s čistým vedomím, ktoré je neviditeľnou realitou. Prostredníctvom svojho intuitívneho a priameho prístupu, Moojibaba pomáha hľadačom Pravdy, aby toto pochopenie zažili ako priamu skúsenosť, ktorá je okamžitá a dostupná. Prebudenie sa do našej skutočnej podstaty neznamená, že získame niečo nové, skôr musíme objaviť v našom vlastnom vnútri to, čo je bezčasovo čisté a v harmónii s Bohom. Preto nie je potrebné vzdať sa rodiny, svetských povinností, ambícií, náboženstva alebo iných ľudských prejavov. Táto univerzalita, jednoduchosť a prirodzenosť privádza ľudí z celého sveta, aby sedeli s Moojibabom.


Denný život

Bez ohľadu na to, aké denné aktivity prebiehajú, pre Monte Sahaja je charakteristické ticho a sústredenie sa dovnútra. Počas dňa je priestor na tiché sedenia, spievanie mantier, vedené meditácie a iné aktivity ako jóga smiechu alebo spev badžánov. Niekedy Moojibaba ponúkne plánovaný alebo spontánny satsang, a v tento posvätný čas sa všetci stretneme.

Do satsangu sa možno tiež ponoriť prostredníctvom vibrujúceho a mocného energetického poľa celej Sahaje alebo prostredníctvom sevy. Seva je prastará duchovná tradícia, ktorá pochádza z východu. Týka sa vykonávania prospešných aktivít bez očakávania, že dostaneme niečo späť. Moojibaba hovorí o seve: “Seva je aktivita vykonaná bez sebeckej motivácie alebo sústredenia sa na seba. Keď niečo robíme s týmto postojom nezištnosti, je to autentická cesta vedúca k objaveniu nášho Ja.“


Viac informácií nájdete na stránkach mooji.org/monte-sahaja/