Citáty (8)

 
 
 
 
Všetky bytosti milujú v prvom rade a najviac sami seba,
ale svätec nemá takúto špeciálnu lásku k osobnému ja,
pretože existuje bez osobnosti.
Svätec jednoducho iba je,
ale jeho Bytie inšpiruje k láske a oddanosti celý svet.
Q 2022_06_08
Q 2022_01_26

 

Ak nie ste zvyknutí na sebaspytovanie, môže sa vám zdať trochu mentálne, trochu intelektuálne. Ale chcel by som vás povzbudiť! Nevyrástol som v intelektuálnom prostredí, a keď som po prvý raz objavil túto metódu pohľadu dovnútra, mal som pocit, akoby som sa snažil pochopiť niečo komplikované. Ale ak v sebaspytovaní vytrváte a nebudete iba nasledovať myseľ, jej rezistencie 
a podobne, niečo sa vo vás otvorí. Objavíte jednoduchosť toho, čo je tu, aby sme to objavili; spoznáte a budete to neoddeliteľné, nerozdeliteľné, bezčasové miesto. Toto je to jediné nemenné, čo v živote existuje a dobrá správa je, že to môžete objaviť teraz.

 
 
 
 
 
Učenie sa prebieha v hlave.
Pochopenie nastáva v srdci
ako priama skúsenosť.
Q 2022_01_24_ořez
q_thich_nhat_hanh_ořez
 Toto telo nie som ja; nie som uväznený v tomto tele, som život bez hraníc, nikdy som sa nenarodil a nikdy som nezomrel. Šíry oceán a obloha s mnohými galaxiami sa tam prejavujú z vedomia, ktoré je ich základom. Od času bez počiatku som bol vždy slobodný. Narodenie a smrť sú iba dvere, cez ktoré vchádzame a vychádzame. Narodenie a smrť sú iba hra na schovávačku. 
Tak mi pošlite úsmev, chyťte moju ruku a zamávajte mi na rozlúčku. Zajtra sa stretneme znova, alebo aj skôr. 
Vždy sa budeme stretávať v skutočnom zdroji. Vždy sa znova stretneme na nespočetných cestách života.
 
Nič nekončí, nič neumiera ~ Thich Nhat Ha
Nech sa všetci, ktorí sem prichádzajú, aby našli Pravdu, 
a ktorých srdcia a mysle bijú iba pre objavenie toho, čo je skutočné,
prebudia do úplného rozpoznania nepominuteľného pravého Ja
vo vnútri svojho srdca a sú bezčasovo šťastní a spokojní.
Buďte si vedomí, že pravé srdce a osvietená myseľ sú jedno a to isté.
Rovnako Boh a Pravda sú jedno a to isté. Buďte si toho vedomí a potvrďte to celým svojím bytím. Choďte v pokoji. A nech všetci tí, ktorí vás stretnú na vašej ceste, sú takí dotknutí a inšpirovaní vašim svetlom, vašou milujúcou láskavosťou a súcitom, vašou múdrosťou a tichou prítomnosťou, že aj oni budú cítiť túžbu hľadať v sebe a objaviť to, čo vidia vo vás, a tak nájdu večnú slobodu.
Pretože požehnaný je ten, koho život je dôkazom Pravdy.
Nech sila Pravdy prevládne v celej svojej nádhere a dokonalosti v srdciach tých,
ktorí milujú a vážia si Najvyššie Bytie. Toto je moje požehnanie zo srdca pre vás, aby ste vždy rozpoznali všade-prítomnú Milosť, ktorá je Božou činnosťou vášho srdca. A nech je vaša prítomnosť pravým predstavením tváre, svetla a lásky živého Boha.
Amen Óm
Q 2022_01_19
q 2022_01_17
 
 
 
 
Vaša láska k Najvyššiemu vás musí úplne pohltiť.
Nie je to vzťah, ktorý môže mať dlhé trvanie.
Je to veľmi krátky vzťah. 
Vlastne je to vzťah na jednu noc.
A zostane iba Jeden
– ten Nerozdeliteľný.
 
 
 
 
Ó Jeden a Jediný,
Ty si naše jediné útočisko,
svetlo nášho Srdca;
zdroj pravej lásky,
naše najvyššie Ja.
Q 2022_01_14_ořey
Q 2022_01_12_ořez
Zo začiatku pre ľudí nie je ľahké pochopiť, kam ich nasmerovávam, pretože sú zvyknutí počúvať a nasledovať iba mysľou. Ale ja neprehováram k ich mysli; prehováram priamo k srdcu. Na to, aby sme znovu objavili schopnosť počúvať vo vnútri srdca, potrebujeme čas, trpezlivosť a odhodlanosť. Keď ma počujete vo vnútri, všetko začne byť ľahké a jasné.
 
Myseľ je zvyknutá dávať a tiež nasledovať inštrukcie, aby sa niekam dostala, alebo aby objavila nejaký fenomén. Ale skutočné pochopenie sa deje v Srdci. Srdce sa nesnaží niečo dosiahnuť. Je už dokonalé a odhaľuje vždy-prítomnú a bezčasovú Pravdu, ktorou už sme.
 
 
 
Nepokúšajte sa, aby život naplnil predstavy vašej mysle.
Dovoľte, aby to bolo objavovanie v kažom okamihu.
Prijmite ho s hravosťou. 
Neduste život svojimi plánmi; nechajte ho, aby vám ukázal svoje vlastné tajomstvá a prekvapivú krásu.
Teraz sa vaše bytie môže otvoriť a kvitnúť,
a vaša myseľ a srdce prekonajú strach,
a vyžarujú múdrosť, svetlo a radosť.
Q 2022_01_10
Q 2022_01_07
 
 
 
 
Když zredukujete
nejvyšší učení
jakéhokoli odvětví z jakéhokoli směru,
podstata je:
Zůstaňte bez identity.
Zůstaňte jako vědomí.
 
 
 
 
 
 
 
Nechť je náš život
nekonečná vděčnost

a obrovská radost.

Nechť je naše srdce
velký mír a

duch svatý.

Nechť je naše jméno
Ámen.
270400456_491552728996465_5102527499480285596_n
 „Pravé Já je Ten Jediný.
Pokud je omezené, je to ego.
Pokud je neomezené, je nekonečné.
Je to pravá Skutečnost.“
~ Šrí Ramana Maharši
 
„Všichni hledající Pravdu by měli v dnešní den obrátit svou hlavu a svá srdce k Šrí Ramanu Maharšimu a zanechat je tam. Protože je to on jako čistý projev Nejvyššího Bytí – nezrozeného Vědomí, který otevřel dveře Nirvany pro veškeré lidstvo. Jaké štěstí, že můžeme sedět u jeho svatých nohou a uctívat Neomezeného.“
~ Mooji (30.12. v den Maharišiho narozenin)
 
 
 
Pomaž mou hlavu
Olejem tvého svatého ducha
Abych si ani na okamžik nepředstavil,
Že odloučení od Tebe
je možné
 

Zpečeť mou jednotu s Tebou
na věčné časy  
i za jejich hranicemi
  

Amen

270276408_491030655715339_7054226017848602302_n