Citáty (12)

q_2022_17_13_ořez

 

 

 

Satsang je tu na to, aby zmyl tvár mysle
a odhalil bezčasovú tvár Boha.

 

 

Zostaňme pri jednoduchosti, komplikovanosť je takmer vždy zamaskované klamstvo. 
Iba seba-obraz, ktorý má pravé Ja o sebe ako „osobe“, sa môže pokúšať získať slobodu od egoického a psychologického podmieňovania. 

Tento dynamický obraz seba funguje ako dualita.
Pravé Ja nemôže byť výsledkom žiadneho evolučného vývoja alebo procesu, pretože ono samotné je nemenná Realita.

 

q_2022_08_13
i-SPJPSx4-X2

 

To, čoho ste si prirodzene vedomí, je to, že existujete, že ste tu a vnímate plynutie života. Vedome alebo nevedome to všetci považujeme za samozrejmosť.

Božské mystérium tohto života je, že je možné prebudiť sa do Pravdy o tom, kto každý z nás je, ktorá presahuje obmedzený pocit osoby, za ktorú sa pokladáme. Je zriedkavé, že sa niekto prebudí do svojho plného potenciálu ako čisté vedomie a že je jeho život dôkazom toho.

Buďte si vedomí, že je pre vás úplne možné rozpoznať sa ako nepominuteľné, nezrodené Vedomie.

 

 

Ak môžete, dokážte mi, že môžete stáť
jeden krok vonku z celistvosti.
Urobte jeden krok von, tam, kde ste „mimo celistvosti“.
Dokážete to?
Pretože vy musíte byť súčasťou celistvosti.
Ste jadrom celistvosti.
Vaše pravé Ja znamená celistvosť.
Vlastne vaše pravé Ja znamená svätosť.

q_2022_08_05
20a02ba863dfba66efcff9dd059c6f0a-768x768

 

 

 Myšlienka:

„Som ešte stále na ceste,
ale každým dňom som bližšie a bližšie“
sa zdá veľmi povzbudivá,
ale kým veríte tomuto hlasu,
vytvára vo vás oddelenosť a pošle vás
na cestu tesne minutých cieľov.

 

 

Liek na všetko je poznať svoje pravé Ja.
Musíte sa prebudiť k tomu, čo je vaše pravé miesto
— beztvarý pozorovateľ všetkého, čo sa objavuje.
Keď prebehne toto rozpoznanie, pominie veľká choroba,
odpadne veľké bremeno, uvoľní sa radosť,
a v srdci sa vynorí obrovská vďačnosť existencii,
pravému Ja, Bohu, ktorý je Pravdou.

liek na všetko obr. z FB
nezamilúvajte sa do foriem obr

 

Sme príliš zamilovaní do foriem.

Nezamilúvajte sa iba do formy, ani do mojej formy,
pretože jedného dňa aj tá odíde.
Samozrejme, rozhodne si formy užívajte,
lebo Pán prebýva aj v nich.
Šrí Ramana a Papaji sú tiež živí v mojom srdci
hoci ich fyzické telá už nie sú medzi nami.
Ale Pravda, ktorou sú,je vo mne večne živá
ako moje vlastné Ja, a mala by byť živá aj vo vás.

 

 
 
Prečo sa tak veľmi držíte spomienok?
Je to preto, že máte pocit, že prítomnosť je neúplná?
Prečo ísť do minulosti alebo budúcnosti? Alebo aj prítomnosti!
Neexistuje niečo, čo má v sebe viac života ako čas?
Keď toto potvrdíte, spontánne objavíte, že ste bezčasová Jednota.
Q_2022_07_23
Q 2022_07_18

Ak je túžbou vášho srdca sloboda, povedzte Áno Pravde bez váhania alebo kompromisu. Povedzte Pánovi Srdca:
„Nahraď ‚mňa‘ Tebou. Zbav ma ega a rozpusti moju myseľ v Tebe. Ak je tu identita,nahraď ju identitou Pravdy.Dovoľ, aby tu bola iba jednota. Rozožeň moju aroganciu, ego a nechaj ma rozpustiť sa v Tebe, milovaný Pán môjho Srdca.“ 
Toto Áno je veľmi, veľmi mocné, keď vychádza zo srdca samotného. Vychádza zo srdca a ide priamo do srdca a spustí časovanú bombu v mysli spútanej hmotou. Toto Áno bez kompromisu je Božská Milosť, ktorá prichádza, aby vás viedla späť k vašej pôvodnej nevinnosti, do bezčasového a bezhraničného Bytia.

 

 

 

Ľudia hovoria:
„Nedokážem to. Nedokážem to.“
Nežiadam vás, aby ste niečo urobili.
Iba hovorím, aby ste boli tichí a pozerali sa.

Q 2022_07_11
Q 2022_07_06a

 

 

 

Všetci, ktorí sa obrátia k Bohu,
všetci, ktorí hľadajú slobodu
 —

vedzte, že Milosť je s vami. 

 

 Neinterpretujte veci príliš rýchlo.

Iba buďte tichí.
Moje povzbudenie je:
Nikdy si nemyslite, že je niečo proti vám.
Považujte všetko za požehnanie.
Prečo by to malo byť inak?
Iba buďte tichí a pozorujte.
Pozerajte sa, ako sa všetko krásne vyvinie.

IMG_3359