Citáty (11)

Q 2022_07_01
 
 
Ó kráľ Nebies a Zeme,
zbav ma hypnotického vplyvu
psychologickej mysle.
Znič všetku pretvárku.
 
Dovoľ, aby prevládlo iba
Kristovo svetlo,
Šivovo bytie.
 
Óm

 

 

 

Nie ste tu, aby ste sa predierali životom.
Nie ste tu, aby ste prežívali.
Ste tu preto, aby ste boli svedkom Božej slávy
a aby ste žiarili v nej a ako ona samotná.
Q 2022_06_127jpg
Q 2022_06_22
 
 
Aké veľké šťastie, 
že v tomto živote vaše srdce bije iba pre Slobodu.
Nezáleží na tom, koľkokrát myseľ zaútočí:
„Nie si dosť dobrý, nie si pripravený, nie si toho hodný…“
Ignorujte to. Nepodľahnite tomuto hlasu hada.
Musíte ho prekonať. Iba si pripomeňte:
„Tento život je pre slobodu. Som slobodný.“
Nevyberáte si slobodu, teraz už slobode nemôžete uniknúť.
Boh nemôže odmietnuť žiadosť vášho Srdca.

 

 

 

Nie ste tu, aby ste sa predierali životom.
Nie ste tu, aby ste prežívali.
Ste tu preto, aby ste boli svedkom Božej slávy
a aby ste žiarili v nej a ako ona samotná.
Q 2022_06_20
Q 2022_06_13_ořez
 
 
 
„Ja“ je vaše meno.
Šťastie vaša podstata.
Pokoj vaša vôňa.
Láska vaše vyžarovanie.
Milosť je váš Život.

 

 

Pozná slnko noc?
Pozná vôbec deň?
Môžete slnko uctievať.
Môžete na slnku sušiť svoje oblečenie,
ale to nie je práca slnka.
Iba svieti.
S pravým Ja je to rovnaké.

q 2021_11_17
Q 2022_06_08
 
 
 
 
Všetky bytosti milujú v prvom rade a najviac sami seba,
ale svätec nemá takúto špeciálnu lásku k osobnému ja,
pretože existuje bez osobnosti.
Svätec jednoducho iba je,
ale jeho Bytie inšpiruje k láske a oddanosti celý svet.
 
 
 
 
 
Ako osoba ste fikcia.
Jediný fakt je pravé Ja.
Q 2022_06_06_ořez
Q 2022_06_03
 
 
 
 
 
Vyriešenie vašich osobných problémov
a prebudenie sa do pravého Ja
sú dve úplne odlišné veci.
Čoho by ste sa držali, ak by budúcnosť nikdy nemohla byť taká, ako si ju predstavujete, čo mimochodom nikdy nie je?  Nie je to tak, že to všetci vieme, ale tajne si to odmietame priznať? Budúcnosť je založená na určitých predstavách, ktoré si chránime, týkajúcich sa toho, čo si želáme a čo dúfame, že zažijeme, ale život neslúži takýmto predstavám, ani ich nenapĺňa. Boh nie je taký krutý, aby splnil všetky naše sny, a má to dobrý dôvod. Život prináša pre každú živú bytosť jedlo, aby sa mohla vyvíjať.
Je v tom obrovský súcit a harmónia, aj keď to málokto dokáže rozoznať. Mali by sme tomuto dôverovať. Ak máte príliš silný zámer naplniť svoje predstavy, nikdy nebudete šťastní, pretože život tu nie je na to, aby uspokojil vašu osobu. Ten, kto je múdry, rozozná zbytočnosť takého snaženia, uvoľní sa do hlbokého stavu odovzdania sa a objaví nádhernú synchronicitu so všetkým, čo je. Musíme duchovne dozrievať, až kým toto nebude naša prirodzená skúsenosť. Iba ten, kto nemá minulosť, budúcnosť a dokonca ani prítomnosť, je bezčasovo šťastný. 
Q 2022_06_01
Q 2022_05_30
 
 
 
 
Ak je ticho pre „vás“,
budú sa pre toto „vy“
objavovať turbulencie.
Ticho nepatrí nikomu.
Je synonymom pravého Ja.
Ticho je pre pravé Ja tým, čím je vôňa pre kvet.

Na satsangu sa niečo vyprázdňuje. Všetky staré predstavy blednú.
Myseľ samotná sa dostáva do samádhi.Stáva sa prázdnou.
Je vo vás teraz nádherné ticho. Buďte s ním jedno.
Je to parfum vášho čistého Ja.Myseľ je prefíkaná. Buď povie,
„Dobrá práca, dokázali sme to!“ alebo „Dobrá práca, podarilo sa mi to!“, v závislosti od sily vašej identifikáciou s ním, s podvodníkom.
Neakceptujte tento hlas. Nikto nič nedokázal.
Nestotožňujte sa s myšlienkami, slovami ani pocitmi.
Iba buďte ticho. To je posledné odstrihnutie pupočnej šnúry egoickej mysle. Odrežte ho bez súcitu Nechajte ho ísť a odhalí sa vo vás veľké ticho – neprerušené a nerozdelené Ja.
Spočívajte v nerozdelenom Ja a ako to Ja.

q 2021_11_27